Mats Ohlin Architectural Projects

Till index


 

Villa Munkabo utgör ett projekt som jag var in­vol­verad i under senare delen av 1990-talet till några år in på 2000-talet.

I denna del två behandlas det, av mitt engagemang i projektet, som skedde efter millennieskiftet.

 

 

 

Villa Munkabo

efter millennieskiftet

 

Sidan är under konstruktion.

 

 

Jag sa i förra delen att jag trodde mitt engage­mang i villa Munkabo vara avslutat i och med nitton­hundra­talets utgång.

Men jag förespeglade samtidigt denna del två genom att inflika ett "hej vad jag bedrog mig!"

Och att jag då, på nitton­hundra­talet, hade bedragit mig, det skulle nu visa sig på två­tusen­talet...!

 

Jag hade ju på nitton­hun­dra­talet lagt ner en del skiss­mässigt arbete på tomtens situa­tions­plan, och nu befanns det entre­sol­erade garaget redan gjutet, till sin betong­stomme.

Jag fick i uppdrag att gestalta fasaden, och utförde en skiss - relativt snabb vill jag ändå säga - till be­kläd­nad med natursten. Detta med natursten var väl inte direkt min idé utan be­ställ­arens, efter vad jag kan erinra mig. Dock är jag inte helt säker på det.

Efter några möten på plats med Borg­hamns Sten­för­ädling AB och min skiss som underlag, bestämdes det att fasaden skulle utföras i enlighet med skissen, så­ledes i utförandet råkopp och med materialet kalksten.

 

Villa Munkabo. Garagets fasad.

 

Samtidigt påbörjade bildhuggaren "Ryssen" arbetet med att tillverka garageportarna, också efter mina ritningar, och i massiv ek.

 

Villa Munkabo. Garagets kalkstensfasad, hörndetalj.

 

Det visade sig att Borghamns Stenförädling och jag kommunicerade mycket bra - vi var helt enkelt på samma våglängd; jag förstod dem, och de förstod mig, och gemensamt hade vi samma mål: att få till ett fulländat jobb.

Detta hade givetvis inte låtit sig göra förutan en vidsynt och välvillig beställare. Betydelsen av en god beställare kan inte nog betonas ur ett arkitektperspektiv, och detta projekt måste ses som ett synnerligen åskådligt exempel på denna funktion när den verkar som bäst.

 

Villa Munkabo. Garagets stenfasad, ornament.

 

Således ritade jag; beställaren godkände; och Borghamn tillverkade!

 

Villa Munkabo. Garagets stenfasad, ornament.

 

Villa Munkabo. Garagets stenfasad, blindfönster med belysning.

 

Ett tungt beslut i processen kom på beställarens lott i och med klubbandet av balustraden ovanpå garaget, omgärdande dess terrass. Omkring sjuttio baluster­dockor skulle svarvas i kalksten; till en kostnad av... ja jag vill inte avslöja den här nu. Men jag vet samtidigt att tillverkaren inte skodde sig ekonomiskt på uppdraget, utan pressade kostnaden så långt det skäligen gick.

 

Villa Munkabo. Garageterrassens balustrad, byggsnitt.

 

När så garagets exteriör var klar, återstod en del mark­arbeten dels ovanpå terrassen dels framför garaget. Jag fick äran att designa en del mönster i stenläggningen bland annat.

 

Villa Munkabo. Garageterrassens markbehandling.

 

Villa Munkabo. Stensättning på ytan framför garaget.

 

Villa Munkabo. Mönster i gatsten framför köksentrén.

 

Även en del detaljer återstod när "Ryssen" var färdig med sina garageportar och sidodörrar; så exempelvis beslag som skulle tillverkas av smeden Lundgren.

 

Villa Munkabo. Gångjärn till garagesidodörrar.

 

Villa Munkabo. Handtagsbeslag till garagesidodörrar.

 

Det allra sista som nu återstod för garagets vidkommande var dess invändiga ytskikt. Som golvbeläggning föreslog jag terrazzo, en ytbehandling som beställaren accepterade.

Efter en del skissande enades vi om följande design:

 

Villa Munkabo. Garagegolv i terrazzo, utfört alternativ.

 

Jag hade i mina tidiga skisser broderat rätt vilt, något som fick byggaren Uffe Johansson att utbrista: "men det ska väl inte vara Sodom och Gomorra därinne!"; vilket gav både mig och beställaren en tankeställare som gjorde att vi besinnade oss i någon mån.

 

Villa Munkabo. Garagegolv i terrazzo, tidig skiss.

 

Annars har jag fortfarande som favorit den skiss jag tror att jag utförde allra först:

 

Villa Munkabo. Garagegolv i terrazzo, tidig skiss.

 

På garageväggarna skulle det sättas kakel, och beställaren och jag for till London för att inhandla ett passande parti. Efter vissa leveranskrångel anlände småningom försändelsen, och kunde muras upp med fint resultat.

 

Villa Munkabo. Engelskt kakel på vägg i garaget.

 

Återstod så blott vissa smärre komplement.

 

Villa Munkabo. Takarmatur i garaget.

 

Villa Munkabo. Väggarmatur i garaget.

 

Villa Munkabo. Lyktglas till utomhusbelysning.

 

Resultatet av garaget blev så bra, att det föranledde tidskriften Sten till en artikel (i nr 2, 2003).

Jag redovisar denna artikel här i dess helhet, med text och bilder. Därtill har jag inte frågat tidskriften om lov, men jag tänker mig att de bör se det som positivt. I fall av invändningar, kommer jag att rätta mig skyndsamt.

 

Sten 2/2003

 

Sekelskifteshus fick stilenlig tillbyggnad i kalksten

 

Ägaren till det vackra sekelskifteshuset norr om Stockholm ville få rejält utökade ekonomiutrymmen utan att det påverkade exteriören negativt. Idén var att förse huset med ett integrerat garage i souterrängplanet och samtidigt utnyttja taket till uteplats.

Tillbyggnaden är en i raden av flera försiktiga moderniseringar som nuvarande ägaren låtit göra under flera års tid. Trots ingreppen har huset fått behålla sin ursprungliga karaktär.

Huset ligger på en bergknalle. En bit av denna blev tvungen att avlägsnas för att ge plats åt garaget. Ett mödosamt arbete som bl a innebar att man tvingades såga sig genom berget innan sprängningsarbeten kunde vidta.

 

Hantverksskickligheten har satts på prov med alla detaljer som solrosen och årstavlan. Överliggaren är utförd i tandhuggen ljusgrå kalksten med ett slipat band i spiral.

 

Arkitekten Mats Ohlin har tagit tillvara en traditionell byggnadsstil och kompletterat bygget med en rad intressanta detaljer som ställt stenleverantören på hårda prov.

Fasaden är helt igenom av huggen, gråbrun Borghamnskalksten med sockel och andra detaljer i huggen yta. Vissa detaljer tål verkligen att studeras på nära håll. Speciellt överliggarna över portarna i tandhuggen gråbrun kalksten med ett slipat band i spiral. Skickligt hantverk noteras också i andra detaljer som de diskreta solrosorna, årstavlan och fönsteromfattningarna.

 

Fasaden utgörs av huggen gråbrun kalksten från Borghamn med detaljer i tandhuggen yta.

 

Balansen i fasaden fullbordas med hjälp av granittrappor och vackert satt natursten på ömse sidor och gatsten i traditionellt mönster framför.

Som pricken över i har tillbyggnadens tak utnyttjats till en inbjudande uteplats, omramad av ett kraftfullt ballustradräcke av svarvade dockor i ljusgrå Borghamnskalksten. Också här har gatsten använts som markbeläggning.

Stefan Sahlén
Text och foto

 

Utbyggnadens tak har gett plats för en stor uteplats med gatsten som markbeläggning. Ballustradräcket med svarvade dockor som varvas med kraftfulla pelare.

 

Arkitekt: Mats Ohlin
Generalentreprenör: UJ Byggnads AB, Djursholm
Stenleverantör: Borghamns Stenförädling AB
Stenmontering: Bruk Lager och Lager AB

 

Artikel i Sten nr 2, juni, 2003.

 


 
Annons för Borghamns Stenförädling AB i Sten nr 2, juni, 2012.
Bilden visar en del av här avhandlat garage.

 

Här kommer det att handla om vinden.

 

Villa Munkabo. Vindens badrum, kakelmönster på vägg.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Skiss till takmålning på vinden.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Skissdetalj till takmålning på vinden.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Golvmönster på vinden.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Textornament kring mittpelaren på vinden.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo.
Skisser till tavlor
med bibliska motiv
i vindens gästrum.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Säng i vindens gästrum.

 

Här kommer övriga möbler att redovisas.

 

Villa Munkabo. Kapprumsinredning i källarentré.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Fönsterbord i pojkrum.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Bokskåp i barnkammare.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Bokhylla i gotisk stil i flickrum.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Säng i gotisk stil i flickrum.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Bokskåp i övre hall.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Gustaviansk säng i sängkammaren, fasad av fotändan.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Gustaviansk säng i sängkammaren, skiss till fasad av fotändan.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Gustaviansk säng i sängkammaren, skiss till fasad av huvudändan.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Gustaviansk säng i sängkammaren, skiss till fasad av långsida.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Sängkammaren, vägguppställningar.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Sängkammaren, detalj till väggfris.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Sängkammaren, hörndetalj av väggbård.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Väggfris kring kakelugn i biblioteket.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Kapitäl till pilastrar i bibliotek.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Takutformning i bibliotek.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Nyckelskylt för innerdörrar.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Moriska badet, väggelevationer.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Moriska badet, vägguppställning.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Moriska badet, skiss till golvmönster.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Skiss till portal vid huvudentré.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Skiss till portik vid köksentré.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Färgsättning av fasad, alternativ 5.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Utsnitt av utlåtande från Ralph Edenheim angående färgsättningen.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Färgsättning av fasad, alternativ 3.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Skiss till sekundärentré (vid Slottsallén).

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Alternativ skiss till sekundärentré (vid Slottsallén).

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Skiss till gånggrind vid fordonsentrén.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Villa Munkabo. Skissutkast till grindar vid fordonsentrén.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Här kommer det att skrivas text.

 

Annan text ska in här.

 

 

 

Sidan är under konstruktion.

 


© Mats Ohlin 2012-19   |   Senast uppdaterad